پنج شنبه ٠٧ مهر ١٤٠١ - 
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > کنگره ها و همایش ها > دومین گنگره کشوری مراقبت های پرستاری در اورژانس ها و بیماری های شایع ک  

دومین گنگره کشوری مراقبت های پرستاری در اورژانس ها و بیماری های شایع کودکان

محل برگزاری : سالن کنفرانس ساختمان اداری

برنامه زمانبندی : زمان 27 لغایت 30 آذر ماه 97

     روز اول 27/9/97

 

8:00- 7:45

ثبت نام

8:05 –8:00

قران و سرود

8:15- 8:05

سخنرانی افتتاحیه

دکتر اعظم شیرین آبادی فراهانی

دبیر علمی کنگره

8:25- 8:15

سخنرانی افتتاحیه

مریم مومنی

دبیر اجرایی کنگره

8:35- 8:25

سخنرانی افتتاحیه

دکتر فروزان آتش زاده شوریده

رئیس دانشکده پرستاری و مامائیدانشگاه علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی،درمانی شهید بهشتی

9:50- 8:35

جلسه اول: اورژانس های جراحی در کودکان

اعضای هیات رئیسه: دکتر فاطمه علایی کرهرودی (دکتری پرستاری- هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی)، فاطمه شهباز حسینیه (کارشناس پرستاری)، زری محمدیاری (کارشناس پرستاری)، زهرا عنبرستانی (کارشناس پرستاری)

8:55- 8:35

آپاندیسیت

فاطمه  شهباز حسینی

کارشناس پرستاری- بیمارستان مفید

9:15- 8:55

ضربات سر

زری محمدیاری

کارشناس ارشد پرستاری- بیمارستان مفید

9:35- 9:15

آسپیراسیون جسم خارجی

زهرا عنبرستانی

کارشناس ارشد پرستاری- بیمارستان مفید

9:50- 9:35

بررسی عملکرد پرستاران در نحوه انجام ساکشن  داخل تراشه در بخش مراقبتهای  ویژه نوزادان

زبیده سعدا و همکاران

کارشناس پرستاری –ارومیه

10:10- 9:50

تاثیر لمس بر سیستم گوارشی کودک

سهیلا پورآذر و همکاران

کارشناس ارشد پرستاری –  ارومیه

11:30- 10:10

جلسه دوم:  اورژانس های داخلی در کودکان و تازه های آن

اعضای هیات رئیسه: اکرم دبیریان (کارشناس ارشد پرستاری)، راحله رزم آرا (کارشناس ارشد پرستاری)، الهام موسوی نسب (کارشناس پرستاری) ، آرزو معماریان  (کارشناس پرستاری )

10:30- 10:10

راحله رزم آرا

اورژانس های تنفسی

کارشناس ارشد پرستاری- بیمارستان مفید

10:50- 10:30

الهام موسوی نسب

اورژانس های گوارشی

کارشناس ارشد پرستاری- بیمارستان مفید

11:10- 10:50

آرزو معماریان

اورژانس های کلیوی

کارشناس ارشد پرستاری- بیمارستان مفید

11:15- 11:10

پرسش و پاسخ

11:30- 11:15

استراحت و پذیرایی

13:15- 11:30

پانل جایگذاری  PICC

گرداننده پانل: دکتر مینو فلاحی  (فوق تخصص نوزادان)

اعضای پانل:  لیلا هاشمی (کارشناس ارشد پرستاری ) ، ماهرخ گلدوست باغی (کارشناس پرستاری) ، نسرین بیاتی (کارشناس ارشد پرستاری)، سمیه امامقلی (کارشناس ارشد پرستاری)

13:45- 13:15

نهار و نماز

15:30- 13:45

پانل مراقبتهای پرستاری در PICC

گرداننده پانل: دکتر مینو فلاحی  (فوق تخصص نوزادان )

اعضای پانل: لیلا هاشمی (کارشناس ارشد پرستاری)، ماهرخ گلدوست باغی (کارشناس پرستاری) ، نسرین بیاتی (کارشناس ارشد پرستاری)، سمیه امامقلی (کارشناس ارشد پرستاری)

 

 


 

 

روز دوم 28/9/97

 

 

 

عنوان سخنرانی

نام ونام خانوادگی سخنران

تخصص سخنران

8:00- 7:55

قران و سرود

9:30 –8:00

جلسه اول:  چالش­های پرستاران در اورژانس کودکان و رویکردهای نوین

اعضای هیات رئیسه: دکتر مریم ورزش نژاد (دکترای پرستاری)، مریم سهرابی (کارشناس ارشد روانشناسی)، سیده زهرا راست بود (کارشناس ارشد روانشناسی)، مرضیه مصیبی (کارشناس ارشد پرستاری)، زهره میرزابابایی (کارشناس پرستاری)

8:15- 8:00

ساختار بخش های اورژانس کودکان

زهره میرزابابایی

کارشناس پرستاری - بیمارستان مفید

8:30- 8:15

چالش های تریاژ اورژانس

مرضیه مصیبی

کارشناس ارشد پرستاری- بیمارستان مفید

8:45- 8:30

رویکرد نوین و حل چالش

مریم سهرابی

کارشناس ارشد روانشناسی - -بیمارستان مفید

9:00- 8:45

راهکارهای ارتقاء تکنینک حل مسیله برای پرستاران در بخش کودکان

سیده رهذا راست بود

کارشناس ارشد روانشناسی - -بیمارستان مفید

9:15- 9:00

واکاوی علل زمینه ساز خشونت بر علیه پرستاران بخش های کودکان

صدیقه فرضی و همکاران

دانشجوی دکتری پرستاری سالمندی- اصفهان

9:30- 9:15

بررسی کونژکتیویت نوزادی در نوزادان بستری در بیمارستان کودکان تبریز

رقیه نصیری و همکاران

کارشناس پرستاری - تبریز

10:10- 9:30

جلسه دوم:  کودک آزاری

اعضای هیات رییسه: دکتر  فاطمه خوشنوا فومنی (دکترای پرستاری)، دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی (دکتری پرستاری)، دکتر ژیلا میرلاشاری  (دکتری پرستاری) ، لیلی ارشدی (کارشناس ارشد پرستاری)

9:50- 9:30

کودک آزاری و انواع آن

دکتر فاطمه خوشنوا

هیئت علمی دانشگاه تهران

10:10- 9:50

غفلت از کودک

دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی

هیئت علمی دانشگاه تهران

10:30- 10:10

قانون و کودک آزاری

دکتر ژیلا میر لاشاری

هیئت علمی دانشگاه تهران

10:50- 10:30

نقش پرستار در تشخیص کودک آزاری

لیلی ارشدی

هیئت علمی دانشگاه تهران

11:00- 10:50

پرسش و پاسخ

11:15- 11:00

استراحت و پذیرایی

12:00- 11:15

جلسه سوم: زخم و استومی در کودکان و نوزادان

اعضای هیات رئیسه: دکتر لیلی مهاجرزاده  (فوق تخصص جراحی کودکان)، آذر مربوط (کارشناس پرستاری)، میترا شهریاری  (کارشناس ارشد پرستاری)، فرزانه روانشاد (کارشناس ارشد پرستاری)

11:30- 11:15

پانسمان ها و زخم در کودکان

آذر مربوط

کارشناس ارشد پرستاری- ET nurseبیمارستان مفید

11:45- 11:30

استومی –انواع –علل ایجاد استومی

میترا شهریاری

کارشناس ارشد پرستاری- ET nurse

12:00- 11:45

تعیین نوع کیسه و تعبیه آن

فرزانه روانشاد

کارشناس ارشد پرستاری- ET nurseدانشگاه آزاد اسلامی بروجرد

14:00- 12:00

جلسه سوم: پانل احیای قلبی تنفسی نوزادان  (مراحل A , B)

گرداننده پانل: دکتر محمد کاظمیان  (فوق تخصص نوزادان )

اعضاء پانل: دکتر فاطمه مغنی قرقی(دکترای آناتومی)،الهام موسوی نسب  (کارشناس پرستاری)، فاطمه شهباز حسینیه  (کارشناس پرستاری)

14:30- 14:00

نماز و نهار

16:30- 14:30

پانل: احیای قلبی تنفسی نوزادان  (مراحل C ,D)

گرداننده پانل: دکتر محمد کاظمیان  (فوق تخصص نوزادان )

اعضاء پانل : دکتر فاطمه مغنی قرقی(دکترای آناتومی)،الهام موسوی نسب  (کارشناس پرستاری)،  فاطمه شهباز حسینیه  (کارشناس پرستاری)

 


 

           

             روز سوم

 

 

عنوان سخنرانی

نام ونام خانوادگی سخنران

تخصص سخنران

8:00- 7:55

قران و سرود

9:30 –8:00

جلسه اول: پانلکاربرد پانسمان های نوین و محلولهای شستشو

گرداننده پانل: دکتر لیلی مهاجرزاده (فوق تخصص جراحی کودکان)

اعضای پانل:  آذر مربوط  (کارشناس ارشد پرستاری- ET nurse)،  میترا شهریاری  (کارشناس ارشد پرستاری) ، فرزانه روانشاد (کارشناس ارشد پرستاری)

11:00- 9:30

جلسه دوم: محصولات استومی و نقش آن در پیشگیری از عوارض در کودکان

گرداننده پانل:  دکتر لیلی مهاجرزاده (فوق تخصص جراحی کودکان)

اعضای پانل:  آذر مربوط  (کارشناس ارشد پرستاری- ET nurse)،  میترا شهریاری  (کارشناس ارشد پرستاری) ، فرزانه روانشاد  (کارشناس ارشد پرستاری)

10:45- 10:30

تعیین اثربخشی آموزش مهارت­های خود مراقبتی براعتماد به نفس و کیفیت زندگی کودکان 12-8 سال دارای استوما بیمارستانهای منتخب شهرتهران ،سال 1395

نازنین شاهدی و همکاران

کارشناس ارشد پرستاری –  تهران

11:00- 10:45

مراقبت خانواده محور و آموزش به خانواده در بخشهای کودکان

زهرا مهدوی خانوکی

کارشناس ارشد پرستاری- کرمان

11:15- 11:00

استراحت و پذیرایی

12:30- 11:15

جلسه سوم: کارگاه آشنایی با پروتوکل های ترمیم زخم

گرداننده پانل:  دکتر لیلی مهاجرزاده (فوق تخصص جراحی کودکان)

اعضای پانل:  آذر مربوط  (کارشناس پرستاری- ET nurse)،  میترا شهریاری (کارشناس ارشد پرستاری) ، فرزانه روانشاد (کارشناس ارشد پرستاری)

13:45- 12:30

جلسه چهارم: احیای قلبی تنفسی درکودکان  (مراحل A , B)

گرداننده پانل: دکتر علیرضا مهدوی  (متخصص بیهوشی )

اعضاء پانل : منیره خاموش چشم(کارشناس پرستاری) ، نازنین هاشمی صبور  (کارشناس ارشد پرستاری)،  فاطمه فیضی (کارشناس ارشد پرستاری)

14:15- 13:45

ناهار و نماز

16:15- 14:15

جلسه پنحم: احیای قلبی تنفسی در کودکان  (مراحل C ,D)

گرداننده پانل: دکتر علیرضا مهدوی  (متخصص بیهوشی )

اعضاء پانل : منیره خاموش چشم(کارشناس پرستاری) ، نازنین هاشمی صبور (کارشناس ارشد پرستاری)،  فاطمه فیضی (کارشناس ارشد پرستاری)

         
 

 

 

 

 

 


 

روز چهارم 30/9/97

 

 

عنوان سخنرانی

نام ونام خانوادگی سخنران

تخصص سخنران

8:00- 7:55

قران و سرود

8:40 –8:00

جلسه اول: مدیریت درد

اعضای هیات رئیسه: دکتر آناهیتا معصوم پور (دکترای پرستاری)، مهشید طالبیان (کارشناس پرستاری )، فریبا صفایی  (کارشناس ارشد پرستاری)

8:20- 8:00

تسکین درد  در نوزادان و کودکان

مهشید طالبیان

کارشناس پرستاری- بیمارستان مفید

8:40- 8:20

ابزارهای پایش درد

فریبا صفایی

کارشناس ارشد پرستاری- بیمارستان مفید

 11:00- 8:40

جلسه دوم: مقالات برگزیده  (1)

اعضای هیات رییسه: دکتر حجت درخشانفر (فوق تخصص طب اورژانس کودکان)- دکتر اعظم  شیرین آبادی فراهانی (دکتری پرستاری)،  اکرم دبیریان  (کارشناس ارشد پرستاری)،  مریم مومنی (کارشناس ارشد پرستاری)

9:00- 8:40

رویکردهای نوین آموزش در احیاء کودکان

ترنم مومنی

کارشناس ارشد آموزش پزشکی

9:20- 9:00

چالش های قانونی در پرستاری کودکان

دکتر سهیلا سادات واقفی

متخصص پزشکی قانونی

9:40- 9:20

طریقه مواجهه با والدین در اورژانس کودکان

دکترلیدا نیک فرید

دکتری پرستاری

10:00- 9:40

کنترل عفونت در بخشهای کودکان

فروغ مولا

کارشناس ارشد پرستاری

10:20- 10:00

چالشهای روانشناسی در بیماریهای کودکان

طیبه آقازاده

کارشناس ارشد روانشناسی

10:40- 10:20

اصول ارتباط حرفه ای در مراقبت از کودک بیمار

صالحه تجلی

کارشناس ارشد پرستاری

11:00- 10:40

تحلیل ریشه ای علل: ابزاری کاربردی در کاهش خطاهای پزشکی در طب کودکان

یاسمین مولوی طالقانی و همکاران

کارشناس ارشد پرستاری- اصفهان

11:15- 11:00

استراحت و پذیرایی

13:00- 11:15

جلسه سوم : مقالات برگزیده (2)

اعضای هیات رییسه: دکتر  پیمان عشقی (فوق تخصص خون و انکولوژی کودکان)-دکتر لیدا نیک فرید (دکتری پرستاری)، اعظم نظیفی (کارشناس ارشد پرستاری)،  دکتر آناهیتا معصوم پور (دکتری پرستاری)

11:35- 11:15

بررسی میزان موفقیت احیای قلبی ریوی در بیمارستان کودکان تبریز در نیمسال دوم 1396

فاطمه احمدی و همکاران

کارشناس پرستاری - تبریز

11:55- 11:35

اورژانسهای انکولوژی در کودکان

پرستو اوجیان

دکتری پرستاری

12:15- 11:55

موانع اجرای مراقبتهای تسکینی حمایتی در بخشهای کودکان

مریم مومنی اوریمی

کارشناسی ارشد پرستاری

 12:35- 12:15

اورژانسهای مراقبت تسکینی در کودکان

دکتر لیلا خانعلی مجن

دکتری پرستاری

12:55- 12:35

پرستار و پیش بینی مرگ نوزاد در بخش NICU

دکتر اعظم شیرین آبادی فراهانی

دکتری پرستاری

 13:10- 12:55

بررسي ميزان رضايتمندي والدين از مراقبتهاي پرستاري از کودکان بستری دربیمارستان کودکان تبریز در سال 1396

سیما طالبی

کارشناس پرستاری- تبریز

13:30- 13:10

بررسی تاثیر اجرای برنامه ایجاد فرصت های توانمند سازی والدین بربستری مجدد و طول مدت بستری نوزادان نارس در بخش مراقبت های ویژه نوزادان 

زهرا پورنجف

کارشناس ارشد پرستاری

13:45- 13:30

بررسی نیازهای روانی-اجتماعی نوجوانان دارای والد مبتلا به سرطان

زینب مسعودی فر

کارشناس ارشد پرستاری

13:50- 13:45

پرسش و پاسخ

14:00- 13:50

اختتامیه

14:30- 14:00

نماز و نهار

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کودکان مفید
آدرس : تهران ، خیابان شریعتی، بالاتر از حسینیه ارشاد، نرسیده به میرداماد، بیمارستان کودکان مفید

تلفن : 22227021 021 الی 9
ایمیل: info-mch@sbmu.ac.ir


اینستاگرام: instagram.com/mofidhospital

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.