جمعه ٠٧ بهمن ١٤٠١ - 
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > کتابخانه > درباره کتابخانه > خط مشی و فرایندهای کتابخانه  
خط مشی کتابخانه مرکز پزشکی فوق تخصصی کودکان مفید
مقدمه :
هیچ کتابخانه ای در هیچ زمانی نتوانسته است همه کتابهایی را که نوشته شده در مجموعه خود گردآورد و اساسا هیچ
کتابخانه ای با هدف گردآوری همه آثار مکتوب به وجود نمی آید. بنابراین هر کتابخانه ای باید از میان انبوه کتابها، تعدادی را
برگزیند. این انتخاب باید مناسب باشد و انتخاب مناسب یعنی انتخاب کتاب مناسب که خود پایه اصلی خدمات کتابخانه ای و
مهم ترین کار تخصصی آن محسوب می شود، زیرا کتاب مناسب مصالح کار یک کتابخانه خوب را تشکیل می دهد. بدون کتاب
مناسب هر قدر کتابخانه ای منظم باشد و هر قدر از بهترین روش های سازماندهی و بهترین متخصصان کتابداری بهره گرفته
باشد باز نه می تواند کتابخانه خوبی باشد و نه هرگز می تواند به مراجعه کنندگان خود به نحو شایسته ای خدمت کند. با توجه به
این مساله داشتن یک خط مشی مدون مجموعه سازی در یک کتابخانه دارای اهمیت ویژه ای است.
  •  ماموریت و چشم انداز کتابخانه
-1 ماموریت کتابخانه مرکز پزشکی کودکان مفید
ماموریت کتابخانه مرکز پزشکی کودکان مفید پشتیبانی از یادگیری، آموزش و پژوهش در این مرکز است، و این کار
را از طریق ارائه خدمات، فراهم کردن تجهیزات و فضای مناسب برای دانشجویان و اعضای هیات علمی انجام
می دهد. همچنین انجام اموری از قبیل انتخاب، فراهم آوری، سازماندهی، حفاظت و ایجاد دسترسی به اطلاعات علمی
مرتبط با برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه به صورت چاپی و الکترونیکی و استفاده از فناوری های جدید در
راستای ماموریت کتابخانه می باشد.
-2 چشم انداز کتابخانه مرکز پزشکی کودکان مفید
چشم انداز کتابخانه مرکز پزشکی کودکان مفید در دو افق 5 ساله و 22 ساله بدین شکل تدوین شده است:
- چشم انداز کتابخانه در افق پنج ساله این است که بتواند تا سال 1025 به برترین کتابخانه بیمارستانی دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی تبدیل شود.
- چشم انداز کتابخانه در افق 1022 آن است که بتواند برترین کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی پزشکی در حوزه
بیماریهای کودکان در منطقه خاورمیانه باشد.
  • تعاریف
-1 مجموعه سازی: مجموعه سازی عبارت است از عمل یا فرآیند نیازسنجی، انتخاب، سفارش، تهیه و دسترس پذیر
ساختن محتوای منابع اطلاعاتی مورد نیاز جامعه کتابخانه از راه های خرید، مبادله یا سایر روش های مرسوم و
ارزیابی مداوم آنها.
-2 جامعه کتابخانه: جامعه کتابخانه متشکل است از کلیه اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان مرکز پزشکی
فوق تخصصی کودکان مفید.
خط مشی کتابخانه مرکز پزشکی فوق تخصصی کودکان مفید
-3 منابع کتابخانه: منابع کتابخانه مرکز پزشکی کودکان مفید عبارت است از کتابهای فارسی و لاتین چاپی و
الکترونیکی، مجلات چاپی و الکترونیکی، پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی و منابع دیداری و شنیداری اعم از فیلم،
عکس، اسلاید و ...
-0 دامنه و پوشش: کلیه منابع اطلاعاتی منتشر شده در حوزه طب کودکان، جنین شناسی و نوزادان در دامنه منابع
کتابخانه مرکز پزشکی کودکان مفید قرار می گیرد.
  •  کمیته انتخاب منابع
کمیته انتخاب منابع شامل مسئول کتابخانه مرکز، مسئول واحد امانت، معاونت آموزشی مرکز پزشکی کودکان مفید و
نمایندگان گروه های آموزشی و درمانی این مرکز می باشد.
- مسئول واحد امانت کتابخانه با توجه به لیست کتب درخواستی که طی سال توسط دانشجویان واساتید ارائه
می شود و با توجه به گزارشات کارکرد منابع در میز امانت، فهرستی از کتاب های مناسب ارائه می دهد.
- مسئول کتابخانه مرکز با توجه به چگونگی منتشر شدن آخرین ویرایش کتب مرجع هر گروه آموزشی و با
توجه به لیست منابع مورد نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت طراحی سوالات ارتقاء، فهرستی
از کتابهای مناسب ارائه می دهد.
- نمایندگان گروه های آموزشی با در نظر گرفتن نیازهای گروه و دانشجویان خود فهرستی از کتابهای مناسب و
مورد نیاز ارائه می دهند، این فهرست می بایست به تایید مدیر هر گروه آموزشی رسیده باشد.
- فهرست های تهیه شده در مراحل قبل طی جلسه ای بین مسئول کتابخانه مرکز و معاونت آموزشی مرکز مورد
بررسی نهایی قرار گرفته و بر اساس بودجه تخصیصی، تصمیم گیری نهایی جهت خرید منابع صورت می گیرد.
  •  مسئولیت انتخاب منابع
مسئولیت اصلی انتخاب مواد و منابع با رئیس کتابخانه است. وی وظیفه سیاست گذاری، تدوین آیین نامه های انتخاب، وجین
و اهداء منابع و نظارت بر فرآیند مجموعه سازی و ارزیابی مجموعه ها را بر عهده دارد.
  •  معیار کلی انتخاب و تهیه منابع
انتخاب کتاب بر اساس نیازسنجی از جامعه استفاده کننده و در نظر گرفتن معیارهای زیر صورت می گیرد:
-1 در نظر گرفتن رسالت کتابخانه
-2 نوع استفاده کننده و نیازهای مطالعه کنندگان
-3 توجه به گروه های آموزشی موجود در مرکز
-0 فضا و تقسیم بودجه اختصاص داده شده
خط مشی کتابخانه مرکز پزشکی فوق تخصصی کودکان مفید
-5 توجه به منابع، مواد مرجع و فهرست کتب طراحی سوالات ارتقاء در هر سال آموزشی
-6 توجه به گروه های پژوهشی و مراکز تحقیقاتی فعال موجود در بیمارستان
  •  معیار کلی انتخاب و تهیه منابع
تهیه کتاب در کتابخانه مرکز پزشکی کودکان مفید به روش های خرید، اهدا و مبادله صورت می گیرد
-1 خرید: سهم عمده ای از منابع کتابخانه از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و در اردیبهشت هر سال خریداری می شود.
بخشی از منابع در طول سال و با وارد شدن ویرایش های جدید منابع از طریق کارگزاران ، ناشران داخلی و نمایشگاه
کتب کاربردی تهیه می شود.
-2 اهداء: میزان کتب اهدایی به کتابخانه مرکز پزشکی کودکان مفید قابل توجه می باشد، ولی با توجه به نیم عمر کوتاه
منابع پزشکی بخش اعظم کتب اهدایی کارایی نداشته و مسترد می شوند. مسئول کتابخانه مرکز پس از بررسی منابع
دریافتی، منابع مورد نیاز کتابخانه را انتخاب و سایر منابع را به کتابخانه های دیگر اهدا کرده و یا در صورت صلاحدید
مسترد می کند.
-3 مبادله: منابعی که با توجه به سیاست های کتابخانه وجین می شوند می توانند مورد مبادله قرار گیرند. کتابخانه لیستی
از منابع اطلاعاتی وجین شده مورد مبادله خود را در اختیار کتابخانه های دیگر قرار می دهد تا بعد از انتخاب اولیه، در
مورد چگونگی مبادله، مذاکرات لازم صورت پذیرد.
  •  بودجه: بودجه ی مرکز پزشکی فوق تخصصی کودکان مفید به صورت سالانه و در فروردین هر ساله توسط کتابخانه مرکزی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مشخص شده واعلام می شود. بر اساس بودجه تخصصی هر سال و با توجه به حجم
ویرایش های جدید منتشر شده از منابع مرجع هر گروه آموزشی، این بودجه به صورتی متعادل میان گروه های آموزشی
تقسیم می شود.
  •  وجین: سیاست های وجین مجموعه همانند سیاست های انتخاب می باشد که بر اساس نظارت، ارزیابی و بازنگری دوره ای
مجموعه کتابخانه انجام می شود.
- معیارهای وجین منابع:
-1 منابع کهنه که قابل صحافی و بازسازی نیستند.
-2 ویرایش های قبلی کتابی که ویرایش جدید آن با تغییرات اساسی منتشر شده باشد.
-3 نسخه های تکراری بعضی از کتابها که مورد استفاده قرار نمی گیرند.
پس از خارج کردن این منابع از مجموعه در مراحل بعدی طبق آیین نامه تدوین شده از طرف مدیریت منابع علمی و کتابخانه
مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با منابع برخورد می شود.
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کودکان مفید
آدرس : تهران ، خیابان شریعتی، بالاتر از حسینیه ارشاد، نرسیده به میرداماد، بیمارستان کودکان مفید

تلفن : 22227021 021 الی 9
ایمیل: info-mch@sbmu.ac.ir


اینستاگرام: instagram.com/mofidhospital

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.