اشخاص، بانک ها، موسسات و سازمان هایی که حامی مالی بیمارستان کودکان مفید هستند:

 

بانک کارآفرین

بانک ایران زمین

بانک رفاه کارگران

خانواده عسگریان

خانواده پیلتن

خانواده خلیل زاده

خانواده پورکاشانی

خانم توران مفید

شرکت مپنا(طرح انفاق)

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب