معرفی بخش NICU
رئیس بخش: دکتر محمد کاظمیان
اعضاء هیئت علمی: دکتر علیرضا مرندی، دکتر محمد کاظمیان، دکتر شمس الله نوری پور، دکتر رضا سعیدی
سرپرستار: خانم فریبا صفایی
نوع ارائه خدمات: شبانه روزی
تعداد تخت فعال: 31 تخت
خدمات درمانی بخش:
کلیه نوزادانی که (شیرخواران قبل از سن یک ماهگی) نیاز به خدمات ویژه درمانی دارند در این بخش بستری می شوند این بیماران شامل موارد ذیل می باشد:
     − نوزادان دچار کاهش سطح هوشیاری می باشند
     − نوزادانی که دچار مشکلات هنگام تولد مانند مشکل تنفسی، خونریزی داخل جمجمه و ...می باشند.
     − نوزادانی که دچار تشنج شده اند تا رسیدن به تشخیص
     − نوزادانی که نیاز به دستگاه تهویه مصنوعی دارند.
     − نوزادانی که نیاز به مراقبت قلبی و تنفسی دارند.
     − نوزادان پره مچور و نوزادان با وزن کم
     − نوزادان کمتر از یک ماه که بعد از عمل جراحی نیاز به مراقبت ویژه دارند.

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب