معاونت آموزشی و پژوهشی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کودکان مفید
معرفی معاون آموزشی و پژوهشی:
 
 
 
آقای دکتر سید محمد تقی حسینی طباطبائی، فوق تخصص نفرولوژی
 
واحد های تحت پوشش معاونت آموزشی و پژوهشی:
  •   واحد توسعه آموزش بالینی(EDU): خانم دکتر ط. صبوری
             تلفن تماس: 22227033
  • دفتر معاونت آموزشی (طبقه اول - ساختمان اداری و کلینیکی)
    خانم بسطامی :کارشناس آموزش( امور هیئت علمی و مسئول دفتر)
    تلفن تماس: 1014
    خانم احمدی: کارشناس آموزش (کارورزان و کارآموزان)
    تلفن تماس: 1010

    خانم صادقی:  کارشناس آموزش(دستیاران فوق تخصص و دستیاران تخصصی)
  • تلفن تماس: 1055
     
  • کتابخانه (طبقه دوم - ساختمان اداری و کلینیکی)
    تلفن تماس: 1325
    خانم دکتر و.زینالی: مسئول کتابخانه

  • واحد توسعه تحقیقات های بالینی (طبقه اول - ساختمان اداری و کلینیکی)
    تلفن تماس: 1015
    خانم دکتر مصداقی: مسئول واحد توسعه پژوهش های بالینی 

    خانم دکتر فتاحی : کارشناس توسعه پژوهش های بالینی
 
 
مرکز مهارت های بالینی (Skill Lab)
موقعیت فیزیکی: 
حیاط ساختمان اصلی، ضلع جنوب غربی، زیر مسجد
تلفن داخلی: 1123
خانم دکتر رحیمی: مسئول واحد مرکز مهارت های بالینی
 آقای دکتر ملکان: کارشناس واحد مرکز مهارت های بالینی
ظرفیت : 20 نفر
این سالن محل برگزاری آزمون های عملی، کارگاه های آموزشی است.

 

.

معاونت آموزشی و پ‍ژوهشی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب